A może Kijów?

Kategoria podroze

KijówStolica Ukrainy dzięki regularnym połączeniom tanich linii lotniczych Wizzair z Katowic już za niecałe 200 PLN może stać się alternatywą dla wyjazdów do naszych zachodnich czy południowych sąsiadów. Kijów jest ogromną metropolią w równie rozległym państwie. Warto odkryć jego wielowiekową tradycję i piękno.

Miasto skupia władzę, kulturę, sztukę i nowoczesne technologie. Pierwszym i obowiązkowym miejscem które należy zwiedzić jest Ławra Pieczerska. Pełni funkcję siedziby Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. Zespół świątynny sięga czasów średniowiecza. W połowie XI wieku przybyli do Kijowa fundatorzy i założyciele słowiańskiego stanu zakonnego. Mnisi Antooni i Teodozy pierwsze świątynie zakładali w pieczarach na stokach Dniepru. Obecny wygląd jest wynikiem przebudowy XVII i XVIII wiecznej. Ławra reprezentuje ukraiński barok.

Po licznych zniszczeniach powstałych zwłaszcza w XX wieku kompleks został poddany szczególnej ochronie. W 1990 r. Ławra Pieczerska została wpisana wraz z Soborem Mądrości Bożej (Sofijskim) na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Najważniejszą cerkwią w Kijowie jest Sobór Mądrości Bożej. Obecnie jest to muzeum państwowe a o przejęcie walczy Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego. Pierwsze wzmianki o zabudowaniach sięgają X wieku, czasów św. Olgi, jednak rok 1037 uważa się za pewną datę powstania. Sobór od początku był siedzibą biskupów, w czasach Litwy metropolitów. XVII wiek przyniósł barokizację, zachowano jednak najcenniejsze freski z XI i XII wieku pokrywające ściany i sklepienie.

Lata reżimu komunistycznego odcisnęły piętno na zabytkach Kijowa. W 2008 roku cerkiew św. Andrzeja została sprzedana Ukraińskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu. Przez długie lata wspaniała konstrukcja podupadała pełniąc rolę muzeum. Wspaniała barokowa budowla owiana jest legendą. W 40 roku podczas podróży miał mijać miejsce jej powstania św. Andrzej. Wskazał wzgórze na którym wieki później urosło potężne miasto i przepiekna cerkiew.

Pełen historii Kijów był niegdyś twierdzą o trzech bramach. Jedna z nich, zwana Złotą Bramą przetrwała częściowo do naszych czasów. Średniowieczna konstrukcja wzorowała się na Złotej Bramie Konstantynopola. Jej fragmenty, które oparły się najazdom Mongołów i wyprawom Bolesława Chrobrego na Ruś Kijowską stoją do dziś.

Sporą atrakcją turystyczną jest Muzeum Architektury Ludowej i Tradycji Ukrainy. Na południe od miasta, we wsi Pyrohiw leży wielki skansen. Na ponad 150 ha. zgromadzono chaty z kompletnym wyposażeniem, a każdy sektor odpowiada odrębnemu regionowi: Naddnieprza, Połtawszczyzny, Polesia, Podola, Karpat, południa Ukrainy i Wołynia

Kijów to przemysł, miejsce międzynarodowych targów i ważny węzeł komunikacyjny.

Miasto posiada międzynarodowy port lotniczy oraz trzy linie metra o łącznej długości 59 km (45 stacji) oraz sportowe centrum Ukrainy. Najbardziej znanym klubem jest Dynamo, mistrz Ukrainy, a wcześniej Związku Radzieckiego.